ZAKRES DZIAŁANIA

 

  1. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Bielska–Białej
  2. Sporządzanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska–Białej
  3. Wykonywanie okresowych ocen zmian zagospodarowania przestrzennego Bielska–Białej
  4. Sporządzanie ocen aktualności planów miejscowych oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielsko–Biała
  5. Wykonywanie planów operacyjnych
  6. Wydawanie opinii lokalizacyjnych