ZAKRES DZIAŁANIA

 

  1. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej
  2. Sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej
  3. Sporządzanie ocen aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej oraz planów miejscowych