213 Mpzp Wyzwolenia, Księży Las, Agronomówka

213 Mpzp Wyzwolenia, Księży Las, Agronomówka

Wyłożenie do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wyzwolenia, Księży Las, Agronomówka, Józefa Braka
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Projekt uchwały

Projekt prognozy