207 zmiana mpzp Międzyrzecka Monte Cassino

207 zmiana mpzp Międzyrzecka Monte Cassino

Wyłożenie do publicznego wglądu
zmiany uchwały Nr V/83/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 lutego 2007 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w zakresie wytwórczości  i usług
dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino
i granicą miasta oraz oczyszczalni  ścieków w Bielsku-Białej
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Projekt uchwały

Projekt prognozy