"Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach

Miasto Bielsko-Biała przystąpiło do projektu grantowego pn. „Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach projektu Biuro Rozwoju Miasta przy współpracy Fundacji Sendzimira organizuje pogłębione konsultacje społeczne nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od rzeki Białej do terenów kolejowych.

 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.