241 Mpzp Bystrzańska, Wolska

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Bielska-Białej

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w obrębie Mikuszowice Śląskie
w rejonie ulic Bystrzańskiej i Wolskiej

 

Link do ogłoszenia