234 zmiana mpzp strefy ochrony archeologicznej itd.

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Bielska-Białej

sprawie przystąpienia  do sporządzenia zmiany  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, których granice wskazano 
po zaktualizowaniu stref ochrony archeologicznej oraz gminnej ewidencji zabytków

 

Link do ogłoszenia