235 mpzp Partyzantów, Leszczyńska, Bardowskiego

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Bielska-Białej

sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: 
Partyzantów, Leszczyńską i Piotra Bardowskiego

 

Link do ogłoszenia