232 Mpzp Bohaterów Monte Cassino, Alabastrowa, Lajkonika

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Bielska-Białej

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała - Cieszyn, a .ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne

 

Link do ogłoszenia