203 Mpzp-Sobieskiego, Dozynkowa

 

Miejscowy planu zagospodarowania  przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko
na południe od skrzyżowania ulicy Jana Sobieskiego z ulicą Dożynkową

 

Zobacz uchwałę z załącznikami