166 Mpzp Wzgórze Trzy Lipki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego na południe od Wzgórza Trzy Lipki w rejonie ulic Juhasów, Pienińskiej, Muszlowej w obrębie Stare Bielsko

 

Zobacz uchwałę z załącznikami