Plany w opracowaniu

 

GRANICE PLANÓW W TRAKCIE OPRACOWANIA NA TLE MIASTA

 

 Rejestr planów w trakcie opracowania

Numer

Temat opracowania/
powierzchnia/
autor /
uwagi

Stan zaawansowania prac)
/proces tworzenia planów/


Wykaz powiązanych dokumentów

1. Opracowanie ekofizjograficzne

2. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia mpzp lub studium

3. Uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym stopnia szczegółowości i zakresu prognozy oddziaływania na środowisko lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

4. Prognoza oddziaływania na środowisko

5. Opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

134

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od rzeki Białej do terenów kolejowych

Pow.

Maria Witosławska

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIII/1019/2009 z dnia 2.06.2009 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała (Nr 28 z 10.07.2009 r.)

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

141

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony w Komorowicach Śląskich przy północnej granicy miasta, w rejonie ulic Czeladniczej i Królewskiej

Pow.

Dominik Gawlas

Plan zmieni część ustaleń planu nr 36

Uchwała o przystąpieniu – Nr LIX/1386/2010 z 31.08.2010 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 38, z 24.09.2010 r.

Opinia MKUA – nr 4/2011 z 27.06.2011 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od dnia 28.02.2013 r. do 28.03.2013 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto, z 15.02.2013 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 23.05.2016 do 13.06.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej Nr 9/2016 z 29.04.2016 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

158

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone w rejonie potoku Kamienickiego II, między al. Gen. Władysława Andersa i ul. Gościnną.

pow.

Andrzej Ptaszkiewicz

Plan zmieni częściowo ustalenia planu nr 124

 

 

Uchwała o przystąpieniu  -  Nr  XX/524/2012 z  26.06.2012 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 13.07.2012 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.07.2013 r. do 29.07.2013 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała, nasze miasto, z 24.05.2013 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.07.2013 r. do 29.07.2013 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.09.2016 do 17.10.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 19/2016 z 16.09.2016 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

161

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w rejonie ulic: Witosa, Saskiej, Serdecznej, Księżycowej, Porąbki, Wyzwolenia, Suchy Potok, Krzemionki

Pow.

Małgorzata Tyrlik

Plan zmieni część ustaleń planów nr: 35,  36,  88 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXIX/725/2013 z 26.03.2013 r.

Ogłoszenie prasowe – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 26.04.2013 r.

Opinia MKUA  - Nr 5/2016 z 27.04.2016 r.  

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

180

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar w rejonie drogi S-69, ulicy Górskiej oraz ulicy Zawodzie w obrębie Straconka.

Pow.

Beata Jaromin-Kapusta

Uchwała o przystąpieniu – Nr III/24/2014  z  30.12.2014 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 3/2015 z 13.02.2015 r.

Opinia MKUA – nr  6/2016 z 28.04.2016 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

182

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu uwzględnienia obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego

 Pow.

Magdalena Marek

Zmiana dotyczy części ustaleń planów: 43,  81,  91,  102,  103,  119,  121,  125,  131,  154,  160

Uchwała o przystąpieniu – Nr X/163/2015 z 25.08.2015 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 18/2015 z  11.09.2015 r.

Opinia MKUA – Nr 14/2016 z 22.06.2016 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

185

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Pow.

Małgorzata Tyrlik

Uchwała o przystąpieniu – Nr X/165/2015 z 25.08.2015 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 18/2015 z  11.09.2015 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

199

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w zakresie przemysłu i rzemiosła
w Bielsku-Białej Wapienicy przy ulicy Bohaterów Monte Cassino

Pow.

Magdalena Marek

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVII/525/2017 z 21.03.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2017 z 14.04.2017 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

202 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko w rejonie ulicy Żniwnej

Pow. 15,7 ha

Małgorzata Tyrlik

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXII/611/2017 z 29.08.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2017 z 15.09.2017 r.

Opinia MKUA – Nr 2/2018 z 20.02.2018 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu  – od 18.05.2018 do 8.06.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 10/2018 z 11.05.2018 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

204 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Kamienica, pomiędzy cmentarzem komunalnym, cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką

Pow.

Anna Kliś/Magdalena Marek

 

Uchwała o przystąpieniu –
Nr XXXII/613/2017 z 29.08.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2017 z 15.09.2017 r.

 

Opinia MKUA – Nr 9/2018 z 6.09.2018 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 5.10.2018 r. do 25.10.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 20/2018 z 28.09.2018 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
206   

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Biwakowej

pow.

Magdalena Marek

 

Uchwała o przystąpieniu – XXXVIII/751/2018 z 27.02.2018 r.
Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 6/2018 z 16.03.2018 r.

Opinia MKUA – Nr 4/2018 z 28.05.2018 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 27.07.2018 r. do 16.08.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 15/2018 z 20.07.2018 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
207

Zmiana uchwały Nr V/83/2007 z dnia 20.02.2007 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w zakresie wytwórczości  i usług dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej

pow. 

Małgorzata Tyrlik
Anna Kliś

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIII/865/2018 z 28.08.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2018 z 14.09.2018 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
 208  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego teren pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy 
w rejonie ulicy Rucianej, 
ul. Jeżynową oraz Zwardońską 
i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej

pow.

Magdalena Marek

Zmiana dotyczy części ustaleń planu nr 118

 

 

Uchwała o przystąpieniu – XXXVIII/752/2018 z 27.02.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 6/2018 z 16.03.2018 r

Opinia MKUA – Nr 5/2018 z 28.05.2018 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 27.07.2018 r. do 16.08.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 15/2018 z 20.07.2018 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
209  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Orchidei 
i  ul. Czeremchowej w obrębie Hałcnów

pow.

Andrzej Ptaszkiewicz

 

Uchwała o przystąpieniu – XXXIX/772/2018 z 20.03.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2018 z 13.04.2018 r.
1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
210  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Orchidei, w obrębie Hałcnów

pow.

 Andrzej Ptaszkiewicz

 

Uchwała o przystąpieniu – XXXIX/769/2018 z 20.03.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2018 z 13.04.2018 r.
1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
211  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony w Lipniku w rejonie ulicy Polnej

pow.

Magdalena Wiencek

 

Uchwała o przystąpieniu – XL/801/2018 z 17.04.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 9/2018 z 27.04.2018 r. 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
212  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Relaksowej

pow.

Dominik Gawlas

 

Uchwała o przystąpieniu – XXXIX/771/2018 z 20.03.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2018 z 13.04.2018 r

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
213

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wyzwolenia, Księży Las, Agronomówka, Józefa Braka

pow.

Tomasz Brzozowski

 

Uchwała o przystąpieniu – XXXIX/770/2018 z 20.03.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2018 z 13.04.2018 r.
1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
214

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Międzyrzeckiej i Jaskrowej (nazwa robocza)

pow.

Dominik Gawlas

Uchwała o przystąpieniu – Nr VII/87/2019 z 16.04.2019 roku

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
215

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Okrężnej

pow.

Beata Jaromin-Kapusta

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLII/846/2018 z 19.06.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2018 z 6.07.2018 r.
1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
216

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino na wschód od rzeki Wapienica

pow.

Anna Kliś

Małgorzata Tyrlik

 

Uchwała o przystąpieniu – XLI/821/2018 z 22.05.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 13/2018 z 22.06.2018 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
217

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Rydla
i Wiślanej

pow.

Beata Jaromin-Kapusta

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLII/848/2018 z 19.06.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2018 z 6.07.2018 r.
1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
218

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Szyprów

pow.

Dominik Gawlas

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIII/867/2018 z 28.08.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2018 z 14.09.2018 r.
1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
 219

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy  Górskiej

pow.

Beata Jaromin-Kapusta

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLII/847/2018 z 19.06.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2018 z 6.07.2018 r.
1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
 220

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamienica na południe od ulicy Gościnnej,
w rejonie ulicy Kolistej

pow.

Małgorzata Tyrlik

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLII/849/2018 z 19.06.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2018 z 6.07.2018 r. 
1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
221

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Krakowskiej,
w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Lipniku

pow.

Magdalena Wiencek

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLII/850/2018 z 19.06.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2018 z 6.07.2018 r.
1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
222

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Karpackiej i Jeżynowej

pow.

Magdalena Marek

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIII/866/2018 z 28.08.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2018 z 14.09.2018 r.
1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
223

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Wapienicy, w rejonie ulic: Zagajnik i Dzwonkowej

pow.

Magdalena Marek

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/897/2018 z 25.10.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 23/2018 z 9.11.2018 r.
1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
       
224

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Cieszyńskiej i Światopełka

pow.

Magdalena Marek

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIV/883/2018 z 27.09.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 21/2018 z 12.10.2018 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
228

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Listopadowe

 

pow.

Magdalena Marek

   1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
229

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Poprzecznej i prof. dr. Józefa Michałowicza

pow.

Magdalena Marek

   1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS