Plany w opracowaniu

 

GRANICE PLANÓW W TRAKCIE OPRACOWANIA NA TLE MIASTA

 

 Rejestr planów w trakcie opracowania

Numer

Temat opracowania/
powierzchnia/
autor /
uwagi

Stan zaawansowania prac)
/proces tworzenia planów/


Wykaz powiązanych dokumentów

1. Opracowanie ekofizjograficzne

2. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia mpzp lub studium

3. Uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym stopnia szczegółowości i zakresu prognozy oddziaływania na środowisko lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

4. Prognoza oddziaływania na środowisko

5. Opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

134

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od rzeki Białej do terenów kolejowych

Pow.

Maria Witosławska

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIII/1019/2009 z dnia 2.06.2009 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała (Nr 28 z 10.07.2009 r.)

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

141

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony w Komorowicach Śląskich przy północnej granicy miasta, w rejonie ulic Czeladniczej i Królewskiej

Pow.

Dominik Gawlas

Plan zmieni część ustaleń planu nr 36

Uchwała o przystąpieniu – Nr LIX/1386/2010 z 31.08.2010 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 38, z 24.09.2010 r.

Opinia MKUA – nr 4/2011 z 27.06.2011 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od dnia 28.02.2013 r. do 28.03.2013 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto, z 15.02.2013 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 23.05.2016 do 13.06.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej Nr 9/2016 z 29.04.2016 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

158

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone w rejonie potoku Kamienickiego II, między al. Gen. Władysława Andersa i ul. Gościnną.

pow.

Andrzej Ptaszkiewicz

Plan zmieni częściowo ustalenia planu nr 124

 

 

Uchwała o przystąpieniu  -  Nr  XX/524/2012 z  26.06.2012 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 13.07.2012 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.07.2013 r. do 29.07.2013 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała, nasze miasto, z 24.05.2013 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.07.2013 r. do 29.07.2013 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.09.2016 do 17.10.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 19/2016 z 16.09.2016 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 13.07.2020 do 7.08.2020 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 12/2020 z 26.06.2020 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

161

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w rejonie ulic: Witosa, Saskiej, Serdecznej, Księżycowej, Porąbki, Wyzwolenia, Suchy Potok, Krzemionki

Pow.

Małgorzata Tyrlik

Plan zmieni część ustaleń planów nr: 35,  36,  88 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXIX/725/2013 z 26.03.2013 r.

Ogłoszenie prasowe – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 26.04.2013 r.

Opinia MKUA  - Nr 5/2016 z 27.04.2016 r.  

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

185

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Pow.

Małgorzata Tyrlik

Uchwała o przystąpieniu – Nr X/165/2015 z 25.08.2015 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 18/2015 z  11.09.2015 r.

Opinia MKUA – Nr 8/2018 z 21.06.2018 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 7.01.2019 do 28.01.2019 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 25/2018 z 7.12.2018 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 15.02.2019 r. do 7.03.2019 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 3/2019 z 8.02.2019 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

202 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko w rejonie ulicy Żniwnej

Pow. 15,7 ha

Małgorzata Tyrlik

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXII/611/2017 z 29.08.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2017 z 15.09.2017 r.

Opinia MKUA – Nr 2/2018 z 20.02.2018 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu  – od 18.05.2018 do 8.06.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 10/2018 z 11.05.2018 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
210  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Orchidei, w obrębie Hałcnów

pow.

 Andrzej Ptaszkiewicz

 

Uchwała o przystąpieniu – XXXIX/769/2018 z 20.03.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2018 z 13.04.2018 r.
1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
212  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Relaksowej

pow.

Dominik Gawlas

 

Uchwała o przystąpieniu – XXXIX/771/2018 z 20.03.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2018 z 13.04.2018 r

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
214

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Międzyrzeckiej i Jaskrowej (nazwa robocza)

pow.

Dominik Gawlas

Uchwała o przystąpieniu – Nr VII/87/2019 z 16.04.2019 roku

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 10/2019 z 17.05.2019 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
215

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Okrężnej

pow.

Beata Jaromin-Kapusta

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLII/846/2018 z 19.06.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2018 z 6.07.2018 r.
1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
216

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino na wschód od rzeki Wapienica

pow.

Anna Kliś

Małgorzata Tyrlik

 

Uchwała o przystąpieniu – XLI/821/2018 z 22.05.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 13/2018 z 22.06.2018 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
217

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Rydla
i Wiślanej

pow.

Beata Jaromin-Kapusta

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLII/848/2018 z 19.06.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2018 z 6.07.2018 r.
1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
221

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Krakowskiej,
w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Lipniku

pow.

Magdalena Wiencek

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLII/850/2018 z 19.06.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2018 z 6.07.2018 r.
1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
223

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Wapienicy, w rejonie ulic: Zagajnik i Dzwonkowej

pow.

Magdalena Marek

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/897/2018 z 25.10.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 23/2018 z 9.11.2018 r.
1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
225

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Akademii Umiejętności, Lipnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie

pow.

Tomasz Brzozowski

Uchwała o przystąpieniu – Nr XI/214/2019  z dnia 24.09.2019 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 21/2019 z 18.10.2019 r.
 1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
226

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, które wymagają sprostowania oczywistych pomyłek

Zmianie podlegają plany: 6, 33, 39, 51, 61,90,  91, 102, 107, 113, 124, 125, 131, 133, 140, 142, 144

pow.

Dominik Gawlas
Anna Dyrda

 Uchwała o przystąpieniu – Nr XII/251/2019 z 22.10.2019 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 23/2019 z 15.11.2019 r.

Opinia MKUA -  na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
228

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Listopadowe

 

pow.

Magdalena Marek

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr X/206/2019 z 27.08.2019 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 18/2019 z 6.09.2019 r.
1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ iPPIS 
230

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Józefa Lompy, Cieszyńskiej, gen. Władysława Sikorskiego

pow.

Jacek Zawiła

 Uchwała o przystąpieniu – Nr XII 253/2019 z 22.10.2019 r

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 23/2019 z 15.11.2019 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
232

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn,
a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne

Zmiana dotyczy planu nr 107

pow.

Dominik Gawlas

 Uchwała o przystąpieniu – Nr XIV/316/2019 z 17.12.2019 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 2/2020 z 24.01.2020 r.

 

 1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
234

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, których granice wskazano po zaktualizowaniu stref ochrony archeologicznej oraz gminnej ewidencji zabytków

 Zmianie podlegają plany: 1, 2, 33, 35, 50, 58, 61, 66, 69, 76, 88, 98, 99, 103, 107, 108, 111, 115, 118, 119, 123, 124, 125, 128, 129, 131, 133, 135, 142, 159, 160, 163, 166

pow.

Elżbieta Węgrzyn

Uchwała o przystąpieniu – Nr XIX/445/2020

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 12/2020 z 26.06.2020 r.z 26.05.2020 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
235

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Partyzantów, Leszczyńską i Piotra Bardowskiego

 pow.

Beata Jaromin-Kapusta

 Uchwała o przystąpieniu – Nr XIX/447/2020 z 26.05.2020 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 12/2020 z 26.06.2020 r. 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
236

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Zwardońskiej.

pow.

Magdalena Marek

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXII/569/2020 z 22.09.2020 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 20/2020 z 2.10.2020 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

237

Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do „węzła Krakowska”

Zmiana dotyczy planu nr 88

pow.

Tomasz Brzozowski

 Uchwała o przystąpieniu – Nr XXII/570/2020 z 22.09.2020 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 21/2020 z 16.10.2020 r.

 1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
238

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej

Zmiana dotyczy planu nr 123

pow.

Dominik Gawlas

 Uchwała o przystąpieniu – Nr XXI/558/2020 z 25.08.2020 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2020 z 18.09.2020 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
239  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy

Zmiana dotyczy planu nr 123

pow.

Anna Dyrda

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXI/557/2020 z 25.08.2020 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2020 z 18.09.2020 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
241 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Mikuszowice Śląskie w rejonie ulic Bystrzańskiej i Wolskiej Uchwała o przystąpieniu – Nr XXII/599/2020 z 20.10.2020 r. 1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

 

 

Opinia MKUA – Nr 0/2019 z 9.10.2019