Plany w opracowaniu

GRANICE PLANÓW W TRAKCIE OPRACOWANIA NA TLE MIASTA

 Rejestr planów w trakcie opracowania

Numer

Temat opracowania/
powierzchnia/
autor /
uwagi

Stan zaawansowania prac)
/proces tworzenia planów/

Wykaz powiązanych dokumentów

1. Opracowanie ekofizjograficzne

2. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia mpzp lub studium

3. Uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym stopnia szczegółowości i zakresu prognozy oddziaływania na środowisko lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

4. Prognoza oddziaływania na środowisko

5. Opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

6.Uchwała końcowa o uchwaleniu mpzp lub studium

7. Podsumowanie

8. Uzasadnienie

9. Karta informacyjna

134

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od rzeki Białej do terenów kolejowych

Pow.

Maria Witosławska

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIII/1019/2009 z dnia 2.06.2009 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała (Nr 28 z 10.07.2009 r.)


1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

 

141

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony w Komorowicach Śląskich przy północnej granicy miasta, w rejonie ulic Czeladniczej i Królewskiej

Pow.

Dominik Gawlas

Plan zmieni część ustaleń planu nr 36

Uchwała o przystąpieniu – Nr LIX/1386/2010 z 31.08.2010 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 38, z 24.09.2010 r.

Opinia MKUA – nr 4/2011 z 27.06.2011 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od dnia 28.02.2013 r. do 28.03.2013 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto, z 15.02.2013 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 23.05.2016 do 13.06.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej Nr 9/2016 z 29.04.2016 r.

 


1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

 

158

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone w rejonie potoku Kamienickiego II, między al. Gen. Władysława Andersa i ul. Gościnną.

 

 Andrzej Ptaszkiewicz

Plan zmieni częściowo ustalenia planu nr 124

 

 

Uchwała o przystąpieniu  -  Nr  XX/524/2012 z  26.06.2012 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 13.07.2012 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.07.2013 r. do 29.07.2013 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała, nasze miasto, z 24.05.2013 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.07.2013 r. do 29.07.2013 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.09.2016 do 17.10.2016 r.
Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 19/2016 z 16.09.2016 r.


1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

 

 
161

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w rejonie ulic: Witosa, Saskiej, Serdecznej, Księżycowej, Porąbki, Wyzwolenia, Suchy Potok, Krzemionki

Pow.

 Renata Węgrzyn

Plan zmieni część ustaleń planów nr: 35,  36,  88 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXIX/725/2013 z 26.03.2013 r.

Ogłoszenie prasowe – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 26.04.2013 r.

Opinia MKUA  - Nr 5/2016 z 27.04.2016 r.  


1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

 

 
165

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Klasztoru Sióstr Redemptorystek przy ulicy Portowej i Zuchów w obrębie Stare Bielsko

Pow.

Maria Witosławska

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXII/805/2013 z 25.06.2013 r.

Uchwała uchylona – uchwała Nr XXXV/856/2013 z 29.10.2013 r.


1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

 

 
174

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny w obrębie Lipnik w rejonie ulicy Przelotnej

Pow.

Magdalena Wiencek

Plan zmieni część ustaleń planu nr 63

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLI/978/2014 z 29.04.2014 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 11/2014, z  30.05.2014 r.

Opinia MKUA – nr 4/2016 z 27.04.2016 r


1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

 

 
180

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar w rejonie drogi S-69, ulicy Górskiej oraz ulicy Zawodzie w obrębie Straconka.

Pow.

Beata Jaromin-Kapusta

Uchwała o przystąpieniu – Nr III/24/2014  z  30.12.2014 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 3/2015 z 13.02.2015 r.

Opinia MKUA – nr  6/2016 z 28.04.2016 r.


1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

 

 
182

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu uwzględnienia obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego

 Pow.

Magdalena Marek

Zmiana dotyczy części ustaleń planów: 43,  81,  91,  102,  103,  119,  121,  125,  131,  154,  160

Uchwała o przystąpieniu – Nr X/163/2015 z 25.08.2015 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 18/2015 z  11.09.2015 r.


1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

 

 
185

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Pow.

Małgorzata Tyrlik

Uchwała o przystąpieniu – Nr X/165/2015 z 25.08.2015 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 18/2015 z  11.09.2015 r.


1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

 

 
192

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Górskiej, Zawodzie, Jeleniowej, Pikowej

Pow.

Jacek Zawiła

 Uchwała o przystąpieniu – Nr XVII/324/2016 z 26.04.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 10/2016 z 13.05.2016 r.


1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

 

 

193

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym

Pow.

Magdalena Wiencek

Uchwała o przystąpieniu – Nr XVII/321/2016 z 26.04.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 10/2016 z 13.05.2016 r.

Opinia MKUA – nr 4/2017 z 14.07.2017 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 25.08.2017 r. do 14.09.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 17/2017 z 18.08.2017 r.


1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

 

 
195

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej

Pow.

Dominik Gawlas

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVIII/548/2017 z 25.04.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 10/2017 z 12.05.2017 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

199

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w zakresie przemysłu i rzemiosła
w Bielsku-Białej Wapienicy przy ulicy Bohaterów Monte Cassino

Pow.

Magdalena Marek

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVII/525/2017 z 21.03.2017 r

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

200

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej  w rejonie potoku Rudawka oraz na zachód od ul. Grawerskiej (nowa nazwa planu od dnia 25.04.2017 r.)

Pow.

Beata Jaromin-Kapusta

Anna Kliś

 Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVII/526/2017 z 21.03.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2017 z 14.04.2017 r.

Uchylenie uchwały i ponowne przystąpienie – uchwała Nr XXVIII/549/2017 z 25.04.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 11/2017 z 26.05.2017 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

201

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej

Pow.

Magdalena Marek

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXI/586/2017 z 20.06.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr /2017

 

1. Ekofizjografia
2. 
Uchwała o przystąpieniu
3. 
Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. 
Prognoza oddziaływania na środowisko
5.  O
pinie RDOŚ i PPIS

202 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko w rejonie ulicy Żniwnej

Pow.

Małgorzata Tyrlik

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXII/611/2017 z 29.08.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2017 z 15.09.2017 r.

 

 1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

203   

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko na południe od skrzyżowania ulicy Jana Sobieskiego z ulicą Dożynkową

Pow.

Małgorzata Tyrlik

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXII/612/2017 z 29.08.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2017 z 15.09.2017 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

204   

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Kamienica, pomiędzy cmentarzem komunalnym, cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką

Pow.

Anna Kliś/Magdalena Marek

 

 Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXII/613/2017 z 29.08.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2017 z 15.09.2017 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS