Plany w opracowaniu

GRANICE PLANÓW W TRAKCIE OPRACOWANIA NA TLE MIASTA

 Rejestr planów w trakcie opracowania

Numer

Temat opracowania/
powierzchnia/
autor /
uwagi

Stan zaawansowania prac)
/proces tworzenia planów/

Wykaz powiązanych dokumentów

1. Opracowanie ekofizjograficzne

2. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia mpzp lub studium

3. Uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym stopnia szczegółowości i zakresu prognozy oddziaływania na środowisko lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

4. Prognoza oddziaływania na środowisko

5. Opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

6.Uchwała końcowa o uchwaleniu mpzp lub studium

7. Podsumowanie

8. Uzasadnienie

9. Karta informacyjna

134

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od rzeki Białej do terenów kolejowych

Pow.

Maria Witosławska

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIII/1019/2009 z dnia 2.06.2009 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała (Nr 28 z 10.07.2009 r.)


1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

 

141

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony w Komorowicach Śląskich przy północnej granicy miasta, w rejonie ulic Czeladniczej i Królewskiej

Pow.

Dominik Gawlas

Plan zmieni część ustaleń planu nr 36

Uchwała o przystąpieniu – Nr LIX/1386/2010 z 31.08.2010 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 38, z 24.09.2010 r.

Opinia MKUA – nr 4/2011 z 27.06.2011 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od dnia 28.02.2013 r. do 28.03.2013 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto, z 15.02.2013 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 23.05.2016 do 13.06.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej Nr 9/2016 z 29.04.2016 r.

 


1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

 

158

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone w rejonie potoku Kamienickiego II, między al. Gen. Władysława Andersa i ul. Gościnną.

pow.

Andrzej Ptaszkiewicz

Plan zmieni częściowo ustalenia planu nr 124

 

 

Uchwała o przystąpieniu  -  Nr  XX/524/2012 z  26.06.2012 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 13.07.2012 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.07.2013 r. do 29.07.2013 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała, nasze miasto, z 24.05.2013 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.07.2013 r. do 29.07.2013 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.09.2016 do 17.10.2016 r.
Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 19/2016 z 16.09.2016 r.


1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

 

 
161

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w rejonie ulic: Witosa, Saskiej, Serdecznej, Księżycowej, Porąbki, Wyzwolenia, Suchy Potok, Krzemionki

Pow.

Małgorzata Tyrlik

Plan zmieni część ustaleń planów nr: 35,  36,  88 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXIX/725/2013 z 26.03.2013 r.

Ogłoszenie prasowe – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 26.04.2013 r.

Opinia MKUA  - Nr 5/2016 z 27.04.2016 r.  


1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

 

 
180

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar w rejonie drogi S-69, ulicy Górskiej oraz ulicy Zawodzie w obrębie Straconka.

Pow.

Beata Jaromin-Kapusta

Uchwała o przystąpieniu – Nr III/24/2014  z  30.12.2014 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 3/2015 z 13.02.2015 r.

Opinia MKUA – nr  6/2016 z 28.04.2016 r.


1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

 

 
182

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu uwzględnienia obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego

 Pow.

Magdalena Marek

Zmiana dotyczy części ustaleń planów: 43,  81,  91,  102,  103,  119,  121,  125,  131,  154,  160

Uchwała o przystąpieniu – Nr X/163/2015 z 25.08.2015 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 18/2015 z  11.09.2015 r.

Opinia MKUA – Nr 14/2016 z 22.06.2016 r.


1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

 

 
185

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Pow.

Małgorzata Tyrlik

Uchwała o przystąpieniu – Nr X/165/2015 z 25.08.2015 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 18/2015 z  11.09.2015 r.


1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

 

 
192

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Górskiej, Zawodzie, Jeleniowej, Pikowej

Pow.

Jacek Zawiła

 Uchwała o przystąpieniu – Nr XVII/324/2016 z 26.04.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 10/2016 z 13.05.2016 r.

Opinia MKUA – Nr 6/2018 z 28.05.2018 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.09.2018 r. do 12.10.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 19/2018 z 14.09.2018 r.


1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

 

 

193

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym

Pow.

Magdalena Wiencek

Uchwała o przystąpieniu – Nr XVII/321/2016 z 26.04.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 10/2016 z 13.05.2016 r.

Opinia MKUA – nr 4/2017 z 14.07.2017 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 25.08.2017 r. do 14.09.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 17/2017 z 18.08.2017 r.


1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

 

 
195

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej

Pow.

Dominik Gawlas

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVIII/548/2017 z 25.04.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 10/2017 z 12.05.2017 r.

Opinia MKUA – Nr 3/2018 z 20.02.2018 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 9.07.2018 d0 30.07.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 13/2018 z 22.06.2018 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

199

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w zakresie przemysłu i rzemiosła
w Bielsku-Białej Wapienicy przy ulicy Bohaterów Monte Cassino

Pow.

Magdalena Marek

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVII/525/2017 z 21.03.2017 r

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2017 z 14.04.2017 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

200

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej  w rejonie potoku Rudawka oraz na zachód od ul. Grawerskiej (nowa nazwa planu od dnia 25.04.2017 r.)

Pow.

Beata Jaromin-Kapusta

Anna Kliś

 Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVII/526/2017 z 21.03.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2017 z 14.04.2017 r.

Uchylenie uchwały i ponowne przystąpienie – uchwała Nr XXVIII/549/2017 z 25.04.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 11/2017 z 26.05.2017 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

202 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko w rejonie ulicy Żniwnej

Pow.

Małgorzata Tyrlik

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXII/611/2017 z 29.08.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2017 z 15.09.2017 r.

Opinia MKUA – Nr 2/2018 z 20.02.2018 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu  – od 18.05.2018 do 8.06.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 10/2018 z 11.05.2018 r.

 

 1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

204

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Kamienica, pomiędzy cmentarzem komunalnym, cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką

Pow.

Anna Kliś/Magdalena Marek

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXII/613/2017 z 29.08.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2017 z 15.09.2017 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
 205  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny północnego stoku góry Łysej położone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami Górską, Wczasową, Prostą oraz granicą Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, mająca na celu weryfikację ustaleń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

 pow.

Beata Jaromin-Kapusta

 

zmiana dotyczy planu nr 118

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVII/724/2018. z 23.01.2018 r.

Uchwała uchylona uchwałą Nr XXXVIII/753/2018 z 27.02.2018 r., która jest jednocześnie nową uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 6/2018 z 16.03.2018 r.

Opinia MKUA – Nr 7/2018 z 28.05.2018 r.

 

 1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

206 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Biwakowej

pow.

Magdalena Marek

 

Uchwała o przystąpieniu – XXXVIII/751/2018 z 27.02.2018 r.
Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 6/2018 z 16.03.2018 r.

Opinia MKUA – Nr 4/2018 z 28.05.2018 r.

 

 1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

 

207
 

Zmiana uchwały Nr V/83/2007 z dnia 20.02.2007 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie wytwórczości  i usług dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej

pow. 

Małgorzata Tyrlik
Anna Kliś

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIII/865/2018 z 28.08.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2018 z 14.09.2018 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

208

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego teren pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy
w rejonie ulicy Rucianej,
ul. Jeżynową oraz Zwardońską
i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej

pow.

Magdalena Marek

Zmiana dotyczy części ustaleń planu nr 118

 

 

Uchwała o przystąpieniu – XXXVIII/752/2018 z 27.02.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 6/2018 z 16.03.2018 r.

Opinia MKUA – Nr 5/2018 z 28.05.2018 r.

 

 

 1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

209

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Orchidei
i  ul. Czeremchowej w obrębie Hałcnów

pow.

Andrzej Ptaszkiewicz

 

Uchwała o przystąpieniu – XXXIX/772/2018 z 20.03.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2018 z 13.04.2018 r.
 1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
 210

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Orchidei, w obrębie Hałcnów

pow.

 Andrzej Ptaszkiewicz

 

Uchwała o przystąpieniu – XXXIX/769/2018 z 20.03.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2018 z 13.04.2018 r.
1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
211  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony w Lipniku w rejonie ulicy Polnej

pow.

Magdalena Wiencek

 

Uchwała o przystąpieniu – XL/801/2018 z 17.04.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 9/2018 z 27.04.2018 r. 

 1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

 

 

212

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Relaksowej

pow.

Dominik Gawlas

Uchwała o przystąpieniu – XXXIX/771/2018 z 20.03.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2018 z 13.04.2018 r

 1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
 213

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wyzwolenia, Księży Las, Agronomówka, Józefa Braka

pow.

Tomasz Brzozowski

 

Uchwała o przystąpieniu – XXXIX/770/2018 z 20.03.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2018 z 13.04.2018 r.
1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
215  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Okrężnej

pow.

Beata Jaromin-Kapusta

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLII/846/2018 z 19.06.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2018 z 6.07.2018 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

216

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino na wschód od rzeki Wapienica

pow.

Anna Kliś

Małgorzata Tyrlik

 

Uchwała o przystąpieniu – XLI/821/2018 z 22.05.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 13/2018 z 22.06.2018 r.

 1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
 217  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Rydla 
i Wiślanej

pow.

Beata Jaromin-Kapusta

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLII/848/2018 z 19.06.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2018 z 6.07.2018 r.
1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
218

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Szyprów

pow.

Dominik Gawlas

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIII/867/2018 z 28.08.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2018 z 14.09.2018 r.
1. Ekofizjografia 
2.  Uchwała o przystąpieniu 
3.  Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4.  Prognoza oddziaływania na środowisko 
5.  Opinie RDOŚ i PPIS
  219  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy  Górskiej

pow.

Beata Jaromin-Kapusta

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLII/847/2018 z 19.06.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2018 z 6.07.2018 r.
 1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
 220  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamienica na południe od ulicy Gościnnej, 
w rejonie ulicy Kolistej

pow.

Małgorzata Tyrlik

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLII/849/2018 z 19.06.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2018 z 6.07.2018 r. 
 1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
221  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Krakowskiej, 
w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Lipniku

pow.

Magdalena Wiencek

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLII/850/2018 z 19.06.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2018 z 6.07.2018 r.
 1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
222

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Karpackiej i Jeżynowej

pow.

Magdalena Marek

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIII/866/2018 z 28.08.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2018 z 14.09.2018 r.
1. Ekofizjografia 
2.  Uchwała o przystąpieniu 
3.  Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4.  Prognoza oddziaływania na środowisko 
5.  Opinie RDOŚ i PPIS
224

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Cieszyńskiej i Światopełka

pow.

Magdalena Marek

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIV/883/2018 z 27.09.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 21/2018 z 12.10.2018 r.

 1. Ekofizjografia 
2.  Uchwała o przystąpieniu 
3.  Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4.  Prognoza oddziaływania na środowisko 
5.  Opinie RDOŚ i PPIS