054 Mpzp - mieszkalnictwo i usługi - Akademii Umiejętności, Lipnicka, Kiepury, Tuwima

 

 054 Mpzp - mieszkalnictwo i usługi - Akademii Umiejętności, Lipnicka, Kiepury, Tuwima

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Lipnik pomiędzy ulicami Akademii Umiejętności, Lipnicką, Kiepury, Tuwima, Lelewela, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej.

 

Zobacz uchwałę - tekst planu

Zobacz załącznik do uchwały - rysunek planu w skali 1:2500