043 Mpzp - usługi i mieszkalnictwo - Komorowicka, Daszyńskiego

 

 043 Mpzp - usługi i mieszkalnictwo - Komorowicka, Daszyńskiego

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Krakowskie, przy ulicy Komorowickiej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Daszyńskiego, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska Białej

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik graficzny do uchwały - rysunek planu w skali 1:1000