039 Mpzp - mieszklanictwo i usługi - Lipnik i Hałcnów

 039 Mpzp - mieszklanictwo i usługi -
Lipnik i Hałcnów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie mieszkalnictwa i usług zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej obejmujący tereny położone w następujących gminach katastralnych:

 

B. Lipnik – teren w rejonie ulic: Piotrkowska, Lubelska,
     Pomorska, Ks. St. Brzóski;

 

C. Hałcnów – teren przy ulicy Macierzanki.

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik graficzny dla terenu B.- rysunek planu w skali 1:2000

 

Część "C" uchylona planem 069

Z części obszaru został wyłączony teren objęty planem nr 89 (rejon ul. Startowa Suchej)