036 Mpzp - mieszkalnictwo - zmiany punktowe

 036  Mpzp - mieszkalnictwo -
zmiany punktowe

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa - zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska Białej, obejmującego w całości lub części działki nr pgr niżej wymienione oznaczone następującymi symbolami i położone w gminach katastralnych:

 

 

HAŁCNOWIE:

H1

2281/44, w rejonie ul.Wyzwolenia

H2

2420/1, przy ul.Księżycowej

H3

1956/4; 1956/2; 1955/2; 1934/6; 1934/7, przy ul.Wyzwolenia i ul.Okręgowej

H4

1336/7, przy ul.Zagrody

H5

3452/5; 1067/3, przy ul.Janowickiej

H6

2129/1; 2129/3; 2129/4; 2129/7, przy ul.Wawelskiej

H7

927/5,6,7,8,9 przy ul.Janowickiej

H8

1839/12; 1842/4, przy ul.Wyzwolenia

H9

1131/9 w rejonie ul.Janowickiej

H10

868/4; 868/5; 868/6, przy ul. Pod Kasztanem

H11

307/11; 307/12; 307/13; 307/14; 307/15, przy ul.13 Zakrętów

H12

642/5; 642/6; przy ul.Pod Dębem 

H13

842/13, w rejonie ul.Marynarskiej

H14

842/33,34,35,36,37,38, w rejonie ul.13 Zakrętów i ul. Marynarskiej

H15

2419/141; 2419/142, przy ul.Krzemionki

H16

489/7; 489/8; 489/9, przy ul.Odysei

H17

2928/14, przy ul.Hałcnowskiej

H18

2258/3, przy ul.Wyzwolenia

H19

2231/8, przy ul.Wyzwolenia

H20

1775/4; 1775/6,7,8,9, przy ul.J.Brzechwy

H21

523/2; 523/3; 524; 525; 526; 197; 198, przy ul. Kaszubskiej

 

KAMIENICY:

K1

129/3 przy ul.Karpackiej

K2

298/4 przy ul.Owsianej

K3

330/7, 330/8 przy ul.Owsianej

K4

640/15 przy ul.Dalekiej

K5

1264/10; 1264/9; 1264/8; 1261/5 przy ul.Kolistej i ul.Niwnej

K6

1982/2; 1982/9; 1903/1 przy ul.Jeżynowej

K7

77/7 przy ul.Karpackiej

 

KOMOROWICACH KRAKOWSKICH:

KK1

1458/57,58 przy ul. Bystrej

KK2

1536/6  przy ul. Bystrej

KK3

1453/5 przy ul. Bystrej

KK4

1450/14; 1450/13, 1450/12 przy ul. Bystrej

KK5

1030/6 przy ul.Bestwińskiej

KK6

1242/2; 1237/1 przy ul.Bestwińskiej

KK7

1849/17; 1849/19; 1849/24, w rejonie ul.Hałcnowskiej

 

KOMOROWICACH ŚLĄSKICH:

KS1

131; 133; 134; 135; 136; 137 przy ul.Królewskiej

 

LIPNIKU:

L1

3061/2; 3061/3; 3061/4; 3061/7; 3061/8, w rejonie ul.W.Witosa

L2

2805/11; 2805/12, przy ul.Bojki

L3

3359/38 przy ul.Wysłouchów

L4

3073/13,14,15,16,17,18,19; 3073/10; 3071/8; 3055/4; 3058/25; 3058/27, w rejonie ul.W.Witosa

L5

2987/14; 2987/18; 2987/19; 2987/22, 2987/23 w rejonie ulicy Witosa

L6

3557/7 w rejonie ul.Krakowskiej

L7

589/16; 589/17 w rejonie ulicy Tuwima

L8

1675/11,12,13,14 w rejonie ul .Polnej

L9

2080 w rejonie ul .Polnej

L10

2540/14  przy ul. Krańcowej

L11

2551/50,51,52, 58 przy ul. Krańcowej

L12

1968/1, 1970, 1971/1,2; 1969, 1974/19, 1974/33, 4922/1,2 w rejonie ul .Polnej

L13

3966/29 przy ul. Rydla

L14

1882/9 w rejonie ul.Kasztelańskiej

L15

3287/10 przy ul. Krakowskiej

L16

2341/6 przy ul. Wróblowickiej

L17

2427/4 przy ul. Wróblowickiej

L18

2280/82 w rejonie ul.Kaperskiej

L19

2280/83 w rejonie ul.Kaperskiej

L20

2460/1 przy ul. Wróblowickiej

L21

2340/17 przy ul. Bosmańskiej

L22

2440/6  przy ul. Bosmańskiej

L23

2440/7 przy ul. Bosmańskiej

L24

2280/99,100,101,103,104 przy ul.Kaperskiej

L25

2981/2; 2984/6; 2984/21,2984/22; 2984/23; przy ul.Kiernika

 

OLSZÓWCE:

O1

54/32 przy ul.Olszówka

O2

96/4 przy ul.Skrajnej

O3

53/5 przy ul.Olszówka

O4

52/1,2,4, 52/7,8; 51/16,17 przy ul.Olszówka

O5

48 przy ul.Olszówka

O6

94/7 przy ul.Skrajnej

O7

55/11 przy ul.Olszówka

 

STARYM BIELSKU:

SB1

2105/4 - przy ulicy Komandorskiej

SB2

1608/10,12,13; 1543/11,1543/19,20 - przy ulicy Grawerskiej

SB3

932/4; 933/1 - przy ulicy Rafowej

SB4

996/2,3; 997/2- przy ulicy Rafowej

SB5

82/2  w rejonie ulicy Filarowej

 

STRACONCE:

S1

238/11 w rejonie ul. Mierniczej

S2

248/6 przy ul.Matowej

S3

1372;1373; 1375; 1379; 1378; 1367; 1368; 1369; 1366; 1371; 1370/1,2; 1365/1,2; 1355; 1356; 1350 przy ul.Sowiej

 

 

Zobacz uchwałę - tekst planu

Zobacz załącznik graficzny do uchwały -  

  

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

H21

 

 

           

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

             

KK1

KK2

KK3

KK4

KK5

KK6

KK7

 

 KS1

         

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

L13

 L14

L15

L16

L17

L18

L19

L20

L21

L22

L23

L24

L25

       

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

             

SB1

SB2

SB3

SB4

SB5

                 

S1

S2

S3