035 Mpzp - mieszkalnictwo i usługi - zmiany punktowe

 035 Mpzp - mieszkalnictwo i usługi - zmiany punktowe

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w gminach katastralnych:

 • Komorowice Krakowskie - teren przy ulicy Muchomorów, oznaczony symbolem „A”; 

 • Komorowice Krakowskie - teren ograniczony od północy częściowo ulicą Barkowską, od wschodu stawami, od południa częściowo ulicą Hałcnowską i sięgający na zachód w okolice ulicy Dusznickiej, oznaczony symbolem „B”;

 • Wapienica – teren pomiędzy ulicą Zwierzyniecką, torem bocznicy kolejowej, ulicą Lajkonika, oznaczony symbolem „C”;

 • Stare Bielsko - teren pomiędzy ulicą Kamieniołom, potokiem Starobielskim, ulicą Ciżemki, oznaczony symbolem „D”;

 • Górne Przedmieście - teren pomiędzy: ulicą Asnyka, ulicą Listopadową, torami kolejowymi, ulicą Tarninową, oznaczony symbolem „E”;

 • Hałcnów – teren w rejonie ulicy 13 Zakrętów, oznaczony symbolem „F”;

 • Hałcnów – teren przy ulicy Zagrody, oznaczony symbolem „G”;

 • Hałcnów - teren przy ulicy Deszczowej oznaczony symbolem „H”;

 • Hałcnów - teren przy ulicy Wyzwolenia, oznaczony symbolem „I”;

 • Lipnik - teren przy ulicy Krzemionki, oznaczony symbolem „J”;

 • Lipnik - teren przy ulicy Broniewskiego, oznaczony symbolem „K”;

 • Lipnik - teren  przy ulicy Wyzwolenia i ulicy Piekarskiej, oznaczony symbolem „L”;    *      Aleksandrowice - teren w rejonie ulic Pieczarkowej i Antycznej, oznaczony symbolem „M”;

 • Kamienica - teren w rejonie ulic Zwardońskiej, Rajskiej, oznaczony symbolem „N”.

 
 

Zobacz uchwałę - tekst planu. 

 

!!! Dla terenu "N" dokonano zmian planem 139 !!!

 

Załączniki graficzne do uchwały dla poszczególnych terenów: