032 Mpzp - Straż Pożarna - Leszczyńska, tory kolejowe

032 Mpzp - Straż Pożarna - Leszczyńska,
tory kolejowe

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący teren położony pomiędzy ulicą Leszczyńską
i torami kolejowymi, z przeznaczeniem na potrzeby Straży Pożarnej;

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik do uchwały - rysunek planu w skali 1:1000