030 Mpzp - Lipnik, Witosa

 

 030 Mpzp - Lipnik, Witosa

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji urządzeń gospodarki zaopatrzenia w wodę w gm. kat. Lipnik przy ul. Witosa zmieniający  miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska Białej

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik do uchwały - rysunek planu w skali 1:1000