022 Mpzp - usługi handlu, gastronomii i stacji paliw - Stawowa i Cieszyńska

 022 Mpzp - usługi handlu, gastronomii
i stacji paliw -
Stawowa i Cieszyńska

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie  usług handlu, gastronomii, obsługi samochodów oraz stacji paliw w Aleksandrowicach, przy ulicy Stawowej  i Cieszyńskiej zmieniającego miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik do uchwały - rysunek planu w skali 1:1000