021 Mpzp - usługi handlu - Klubowa, Bohaterów Monte Cassino i Wędrowców

 

 021 Mpzp - usługi handlu -
Klubowa,
Bohaterów Monte Cassino i Wędrowców

 

 

Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie usług handlu w obszarze pomiędzy północna granicą miasta i ulicami Klubową, Bohaterów Monte Cassino i Wędrowców zmieniającego miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej.

 

Zobacz uchwałę - tekst planu

Zobacz załączniki do uchwały -

rysunek planu nr 1 w skali 1:1 000

rysunek planu nr 2 w skali 1:1 000