017_018_019 Mpzp - Warszawska

017 Mpzp - usługi - stacja paliw - Warszawska

 

  

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie usług w Komorowicach Śl. przy ulicy Warszawskiej (w rejonie ulic Botanicznej i Opłotek)

 

 

018 Mpzp - usługi - Warszawska, Mazańcowicka

 

  

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie usług w Komorowicach Śl. przy ulicy Warszawskiej (w rejonie Mazańcowickiej)

 

 

019 - zmiana Mpzp - usługi -
Warszawska 

  

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie usług w Komorowicach Śl. przy ulicy Warszawskiej (w rejonie ulicy Mazańcowickiej)

 

 

Zobacz uchwałę do tematu 017- tekst planu.

Zobacz uchwałę do tematu 018- tekst planu.

Zobacz uchwałę do tematu 019- tekst planu.

 

Zobacz załączniki do uchwał:

rysunek planu – plansza podstawowa w skali 1:1 000;

rysunek planu – plansza uzbrojenia w skali 1: 1 000;