173 Mpzp - Zagrody, Jasińskiego 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów w rejonie ulic Zagrody i Jakuba Jasińskiego

 

Zobacz uchwałę z załącznikami