204 Mpzp - Kamienica cmentarze, Karpacka

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w obrębie Kamienica, pomiędzy cmentarzem komunalnym, cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką

 

Zobacz uchwałę z załącznikami