205_zmiana mpzp 129 w zakr ochr zabytków

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny północnego stoku góry Łysej
położone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami Górską, Wczasową, Prostą
oraz granicą Parku Krajobrazowego Beskidu Małego,
mająca na celu weryfikację ustaleń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

 

Zobacz uchwałę z załącznikami