195 Mpzp-Olszówka, Partyzantów, Startowa

 

Miejscowy planu zagospodarowania  przestrzennego dla obszaru obejmującego teren
w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej

 

Zobacz uchwałę z załącznikami