200 Mpzp zakaz zabudowy,tereny zieleni - I etap

 

Miejscowy planu zagospodarowania  przestrzennego dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej
 - w rejonie potoku Rudawka oraz na zachód od ul. Grawerskiej
- Etap I- dotyczący wyłącznie rejonu potoku Rudawka w obrębie Międzyrzecze Górne

 

Zobacz uchwałę z załącznikami