198 zmiana mpzp Wyzwolenia, Piekarska

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej,
uchwalonego uchwałą Nr XXI/586/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 roku

 

Zobacz uchwałę