197 Mpzp Ametystowa, Czeremchowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów położonych w rejonie ul. Ametystowej i ul. Czeremchowej, w obrębie Hałcnów

 

Zobacz uchwałę z załącznikami