191 Mpzp Cieszyńska, Sobieskiego, Kopernika,Czysta

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cieszyńskiej, Sobieskiego, Kopernika, Czystej

 

Zobacz uchwałę z załącznikami