155 Mpzp - Partyzantów, Leszczyńska

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru obejmującego tereny w sąsiedztwie bulwarów rzeki Białej,
w rejonie ulic Partyzantów i Leszczyńskiej

 

 

Zobacz uchwałę z załącznikami