188 Mpzp Lwowska Wyzwolenia

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

dla terenu zlokalizowanego przy ul. Lwowskiej, na południe od szpitala położonego przy ul. Wyzwolenia

 

 

Zobacz uchwałę z załącznikami