187 Mpzp Boh Monte Cassino, Andersa,  Francuska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, Aleją gen. Władysława Andersa,
ulicą Francuską i rzeką Wapienicą

 

Zobacz uchwałę z załącznikami