196 Mpzp Wyzwolenia, Siostry Małgorzaty Szewczyk

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów przy ulicy Wyzwolenia, w rejonie ulicy Siostry Małgorzaty Szewczyk

 

Zobacz uchwałę z załącznikami