175 Mpzp - stacja paliw Żywiecka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren stacji paliw przy ul. Żywieckiej,
w rejonie węzła z drogą ekspresową S 69

 

Zobacz uchwałę z załącznikami