010 MPZP - Usługi Turystyczno-Handlowe -Krakowska

 

 

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogólnego Bielska-Białej zakresie Usług Turystyczno-Handlowych w Lipniku Przy Ulicy Krakowskiej

 

 

Zobacz uchwałę - tekst planu

Zobacz załącznik graficzny zrobić Uchwały - rysunek planu w skali 1: 10.000