190 zmiana Mpzp Hodowcow Monte Cassino

190 zmiana Mpzp Hodowców, Monte Cassino

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług
w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino, mającej na celu weryfikację ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej

 

Zobacz uchwałę z załącznikami