186 zmiana mpzp Centrum Hałcnowa zagrożenie powodzią

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum  Hałcnowa
w celu uwzględnienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią

 

Zobacz uchwałę z załącznikami