183 zmiana Mpzp w Olszówce i Kamienicy

183 zmiana Mpzp w Olszówce i Kamienicy

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmującego teren położony w Olszówce i Kamienicy w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki, przyjętego uchwałą Nr XXXVI/881/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2009 roku

 

Zobacz uchwałę z załącznikami