181 zmiana mpzp linia kolejowa, Paproci, Bystrzańska, Maczka

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego tereny pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, Bystrzańską i Generała Maczka oraz potokiem Straceńskim,
w obrębach Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie w Bielsku-Białej
(uchwała Nr XLV/1093/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2009 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 179, poz. 3270, z dnia 7 października 2009 roku)

 

 

Zobacz uchwałę z załącznikami