006 - MPZP Bielska Starówka

 

 

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Bielskiej Starówki obejmujący obszar w granicach wyznaczonych ulicami: Zamkowa, Sikorskiego, Kopernika, Listopadowa, Marcina Lutra, Nad Niprem i obrzeżem Placu Chrobrego

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załączniki graficzne:

Rysunek planu nr 1 w skali 1:500 - plansza podstawowa
Rysunek planu nr 2 w skali 1:500 - zasady obsługi infrastrukturą techniczną