001 MPZP - Centrum Hałcnowa


001Mpzp - centrum Hałcnowa

          

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie Usług í centrum pielgrzymkowego obejmujący obszar w granicach Pomiędzy ulicami Wyzwolenia i Janowicką (z zachodnim obrzeżem), Nowym Światem, Sucharskiego, Wyzwolenia i Potokiem Słonica (z południowym obrzeżem)

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik graficzny do uchwały - rysunek planu w skali  1: 2000

 

!!!Zmieniony częściowo przez plan 186!!!