177 Mpzp - Piekarska, Wyzwolenia, PKP

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ul. Piekarską, ul. Wyzwolenia, terenem PKP i terenem zieleni

 

Zobacz uchwałę z załącznikami