176 Mpzp - Regera, Alabastrowa, ciek Palenica

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy Regera, w rejonie ulicy Alabastrowej i północnej części cieku Palenica

Zobacz uchwałę z załącznikami