168 Mpzp - Jeżynowa, Rysia

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny w Kamienicy – w rejonie skrzyżowania ulic Jeżynowej i Rysiej, przy ul. Łuczników oraz w rejonie ul. Skarpowej

 

Zobacz uchwałę z załącznikami