163 Mpzp Armii Krajowej, Olszówka

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Al. Armii Krajowej, ul. Olszówka i ul. Młodzieżową

 

Zobacz uchwałę z załącznikami