159 Mpzp - zakaz zabudowy rejon potoku Krzywa

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzający zakaz zabudowy,
w celu ochrony terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej,
na wschód od drogi ekspresowej S-69 i na północ od torów kolejowych

 

Zobacz uchwałę z załącznikami