157 Mpzp - AK, Młodzieżowa, Karbowa

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Al. Armii Krajowej, ul. Młodzieżowej i ul. Karbowej

 

Zobacz uchwałę z załącznikami