149 Mpzp - Hałcnowska, Braterska, Bliźniacza

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego tereny położone w obrębie Komorowice Krakowskie, w rejonie ulic Hałcnowskiej, Braterskiej, Bliźniaczej

 

 Zobacz uchwałę