148 Zmiana mpzp - Samotna, Groszkowa

148 Zmiana mpzp - Samotna, Groszkowa

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Krakowskie w rejonie ulic Samotnej i Groszkowej

 

Zobacz uchwałę 


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 22.02.2013 roku stwierdził nieważność uchwały.

 

Zobacz uchwałę po ponownym uchwaleniu